Erişkin Ortodontisi

Erişkin Ortodontisi

Erişkin Ortodontisi

Erken yaşta tedavi şansı bulamamış diye üzülmeyin. Erişkin bireyler de her yaşta ortodontiste başvurabilirler. Çünkü artık günümüzde alternatif seçenekleriyle ortodontik tedavi her yaşta mümkündür.

Güzel bir gülümsemenin insan ilişkilerindeki önemi inkar edilemez bir gerçektir. Günümüzde pek çok erişkin birey görünümünü ve sağlığını iyileştirmek için ortodontik tedavi talep etmektedirler. Erişkin bireylerin ortodontik tedavi konusundaki endişeleri, tellerin kötü görüneceği ve çocukluk yaşından sonra tedavinin etkin olarak yapılamayacağı yönündedir. Ancak günümüzde dişhekimliği bilimindeki gelişmeler sayesinde ortodontik tedavinin gerekliliği ve önemi çok daha iyi kavranmıştır. Son zamanlarda ortodontik tedavi gören hastaların %25’i yetişkindir. Artık günümüzde; estetik braketler ve teller kullanılarak neredeyse dışarıdan farkedilemeyecek şekilde tedaviler yapılabilmektedir.

Ayrıca son yıllarda, braketlerin dişlerin iç yüzeylerine yapıştırıldığı ‘Lingual Ortodonti Tekniği’ (incognito) geliştirilmiştir. Bu teknikle birlikte estetik sorunlar tamamen ortadan kalkmıştır.

INCOGNITO SİSTEMİ

Lingual ortodonti kısaca,dişlerin arka kısımlarından uygulanan bir ortodontik tedavi yöntemidir.Zaten kelime anlamı olarak -Lingual- latincede dil tarafı, dil bölgesi anlamına gelmekte olup, dişlerin dile bakan kısımlarına uygulanan ortodontik tedaviyi tanımlamaktadır.Incognito tedavisi ise lingual ortodonti de kullanılan yöntemlerden birisinin piyasa ismidir.Tıpkı Lingual ortodontiki diğer yöntemler gibi incognito da kullanılan teller ve braketler dişlerin arka yüzeyine yapıştırılmaktadır.Incognito ve diğer lingual ortodonti tedavi yöntemlerinin en büyük avantajı ise İnvasilign (şeffaf plakla tedavi) yönteminin aksine tüm vakalarda kullanılabilir oluşlarıdır

Incognito aperayleri tamamen kişiye özel dizayn edilir ve üretilir.Diğer tüm ortodontik tedavi yöntemlerinde kullanılan ve fabrikasyon olarak üretilen braket ve tellerin aksine Incognito yönteminde herşey hastanın ağzına göre özel olarak altın alaşımlardan üretilir. Kısacası bu yöntemde hastaların dişlerinden alınan ölçüler önce yurt dışındaki (Almanya) merkeze gönderilmekte, orada bilgisayar destekli özel bir yazılım yardımı ile kişiye özel olarak üretildikten sonra ülkemize gönderilmektedir.

Incognito tedavisini diğer lingual ortodonti tedavi yöntemlerinden ayıran diğer bir özellik ise tedavi için kişiye özel üretilen braketlerin,dişlerin arka kısımlarına direkt olarak değil, bir kaide vasıtasıyla yapıştırılmalarıdır. Bu sayede dişlerin arka yüzeyleri adeta altın bir yüzey ile kaplanmış olup diğer lingual tedavilerdeki gibi yeterli ağız hijyeni sağlayamama ve çürük oluşma olasılığı azalmaktadır. Bu nedenle braketlere çok kolay alışılmaktadır.

Incognito dünyada en yaygın kullanılan lingual ortodonti tedavi yöntemidir. Yalnızca özel bir eğitim sonucu alınan sertifikaya sahip ortodontistler tarafından uygulanabilmektedir. Bütün bu avantajlarının yanında Incognito sisteminin tek dezavantajı diğer lingual ortodonti sistemlerinde olduğu gibi yüksek maliyetidir

Özetle Incognito yöntemi özellikle estetik kaygılardan dolayı tedavi olmaktan kaçınan veya devamlı tedavisini erteleyenler için en iyi çözüm, estetik kaygıların ön planda olduğu hasta gruplarında (politikacılar, iş hayatındaki profesyoneller, sanatçılar, mankenler, sporcular..vs..) için çok iyi bir alternatif tedavi yöntemidir.

ORTODONTİK TEDAVİ İLE HANGI VAKALAR TEDAVİ EDİLİR?

ÇAPRAŞIKLIK: Alt ve üst çene kavsindeki dişlerin yeterli yer bulamayıp çene kavsine sığamadıkları durumdur. Özellikle köpek dişlerindeki gözüken bir durumdur.

İLERİ İTİM: Genellikle alt çenenin az geliştiği durumlarda gözüken alt dişlerin kapanışta üst dişlerin gerisinde olduğu durumdur.

GÖMÜK DİŞLER: En çok köpek dişlerinde görülen bir durumdur.Dişin süremeyip kemik içinde gömük kaldığı durumdur.
ÖN ÇAPRAZ KAPANIŞ: Öndeki dişlerin ters kapanması durumudur.

DİŞLERİN ARALIKLI OLDUĞU DURUMLAR: Genetik ya da daha sonradan oluşabilen dişlerin arasındaki boşlukların olduğu durumdur. En çok üst ön kesici dişler arasında görülür.
ÇAPRAZ KAPANIŞ VAKALARI: Arka bölgedeki dişlerin ters olarak kapanması ya da üst dişlerin daha içeride olduğu durumdur.

Ortognatik Cerrahi

Ortognatik cerrahi yüzde daha estetik görüntü oluşturmak adına yapılan çene ameliyatıdır. Ortodontik tedaviler ile dişlerin düzgün sıralanması mümkündür. Ancak çenelerde mevcut olan anormal durumlar erişkin hastalarda düzeltilemez ve ortodontik tedavi yetersiz kalır. Böyle durumlarda ortodontistiniz bir çene-yüz cerrahı ya da bir plastik cerrah ile birlikte çalışarak bu ağır anomaliyi düzeltebilir.

HANGİ DURUMLARDA CERRAHİ TEDAVİ UYGULANIR?
• Alt çenenin ileride olması
• Alt çenenin geride olması
• Üst çenenin ileride olması
• Üst çenenin geride olması
• Yüzde asimetri
• Üst çene dişlerinin aşırı görünmesi

Proudly powered by WordPress | Theme: HoneyBee by SpiceThemes